Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 693

      1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 - Op 16 november 1927 voor de rechter vanwege mishandeling. Uitspraak 3 maanden gevangenisstraf van den Bosch, Wopke (I8423)
 
2 - Op 6 juni 1900 veroordeeld voor stroperij. Straf: 6 dagen gevangenis.
- Op 5 april 1902 samen met zijn broertje Edze veroordeeld voor diefstal. Straf: Edze 5 dagen gevangenis straf en Gaatze 7 dagen gevangenisstraf. 
van den Bosch, Gaatze (I8412)
 
3 1096 Kruistocht Antiochië (Turkije) Galama, Ygo Gale (I6916)
 
4 1119 gevecht Kreilerwoud tegen Hollandse graaf Galama, Gaele Yges (I6915)
 
5 12/12/1912 akte van erkenning Laskewitz, Aukje (I15516)
 
6 1456 grietman Wonseradeel Heslinga van Galama, Botte Gaeles (I5987)
 
7 1511 op Haxta State, Balthazar
1543 op Heslinga State Poppingawier 
Haxta, Gale Jarichs (I5975)
 
8 1558 koopt land in Wommels Sjoerd Gosses (I5795)
 
9 5 maart 1894 vertrokken uit de kazerne te Leeuwarden Zijlstra, Gijsbert (I4044)
 
10 720 Friesland Frankisch
734 slag aan Boorne 
Poppo (I6933)
 
11 900 na Christus word Refridus (Ruurt) van Roorda geboren. Hij was een achter kleinkind van de 8e Friese Koning Gondebald de martelaar. Hij was eenzeer geleerd en gewaardeerd wetenschapper. Refridus had ook veel buitenlandse contacten o.a met Keizer Otto 1. Roorda, Ruurt Johans (I6890)
 
12 Artikel over Durk Tabak.  Tabak, Durk (I3332)
 
13 Artikel over Kapper Span.  Span, Sije (I16578)
 
14 Artikel over Jacob van der Velde.  van der Velde, Jacob (I16688)
 
15 Artikel over Sijbe Bruning.  Bruning, Sijbe (I16977)
 
16 Aafke weduwe van Ebele van der Meulen Gezin F3311
 
17 Aan boord van der Kuip, Aafke (I14407)
 
18 Aan boord van een schip. Jongsma, Tetje "Teddie" (I9470)
 
19 Aan boord van een vaartuig in het Hoenderdiep. Bosgra, Sytske (I10863)
 
20 Aan boord van het schip Riedstra, Rindert (I12461)
 
21 Aan boord van het schip Hoekstra, Ruurdtje (I16513)
 
22 Aan boord van het schip Hoekstra, Uldrika (I16514)
 
23 Aan boord van het schip gelegen in de haven.  Hoekstra, N.N. (I16512)
 
24 Aan boord van het schip gelegen in de stadsgrachten bij de gasfabriek.  de Haan, Hiltje (I16508)
 
25 Aan boord van het schip. van Meppelen Scheppink, Jan Willem (I10309)
 
26 Aan boord van het schip. Hoekstra, Eissina (I16516)
 
27 Aan boord van het schip. Hoekstra, Klaske (I16518)
 
28 Aan boord van het schip. Hoekstra, Roelof (I16519)
 
29 Aan de kant van Veenwouden, Friesland, Nederland Dieuwke Sipkes (I6303)
 
30 Aan schipsboord de Jong, Geertje (I7977)
 
31 Aangegeven door Alle van der Wal, veehouder, wonende te Akkerwoude en hij is bij de bevalling aanwezig geweest; kind erkend door de moeder d.d. 27 maart 1911 en door de vader bij huwelijk ouders d.d. 24 mei 1913 Kooistra, Alle (I8015)
 
32 Aangegeven door de vader; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 juli 1910 Iedema, Trijntje (I10240)
 
33 Aangegeven door de vroedvrouw; kind erkend door de moeder d.d. 4 april 1911; kind erkend door de vader d.d. 15 september 1926; bij Koninklijke Brieven van wettiging kind, verleend d.d. 22 februari 1927, ingeschreven in de huwelijksregisters te Harlingen d.d. 4 maart 1927 nr. 17 Hoekstra, Grietje (I11589)
 
34 Aangegeven door Klaas Nannes de Jong; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 11 november 1905 van der Terp, Klaas (I7343)
 
35 Aangegeven door Sjoukje Lourens, 51 jaar, zonder beroep Postma, Frederika (I8918)
 
36 Aangegeven door Trijntje de Jong; vader is arbeider en beroepshalve afwezig Booi, Theunis (I7348)
 
37 Aangereden door een auto. Henstra, Halbe (I9141)
 
38 Aangever erkent de vader te zijn Dolstra, Anne (I5675)
 
39 Achternaam gerectificeerd bij K.B. no. 57 d.d. 13 mei 1918, waarbij familienaam kind wordt veranderd in "Werumeus Buning" Werumeus Buning, Johannes Petrus (I982)
 
40 Adrianus Kuppens, Adriaan (I3302)
 
41 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7953)
 
42 AKA Nella Cook Nykamp, Nella (I7944)
 
43 AKA Shirley Westenbroek Cook, Shirley (I7950)
 
44 AKA: Anna Sieperda Breas, Anna (I8113)
 
45 AKA: Flora Seetsma Sytsma, Fokeltje (I8047)
 
46 AKA: Florence Michmershuizen Nykamp, Flora (I7943)
 
47 AKA: Gaatze van den Bosch Postma van den Bosch, Gaatze Gaatzes (I8406)
 
48 AKA: Herman Sytsma Sytsma, Harmen Hendriks (I8034)
 
49 AKA: Jennie Hoekstra & Jennie Nykamp Hoekstra, Japke (I7937)
 
50 AKA: John Meyer Meyer, Anne (I4581)
 

      1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»